Hút Hầm Cầu Tại Vĩnh Nguyên, Nha Trang – Tình Trạng Báo Động

Hút hầm cầu tại phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang đang là vấn đề được quan [...]